Badanie dna oka

Badanie dna oka powinno być wykonywane, jeśli to możliwe, po poszerzeniu źrenicy. Uzyskuje się wtedy znacznie lepszy wgląd w dno oka co ma szczególne znaczenie, zwłaszcza u osób starszych, których źrenica jest z reguły węższa a soczewka mniej przejrzysta.

Istnieje szereg schorzeń zlokalizowanych w obwodowych częściach dna oka, których dokładna ocena możliwa jest jedynie w przypadku szerszej źrenicy.

Badanie dna oka wykonuje się w lampie szczelinowej przy użyciu specjalnej soczewki lub trójlustra.