Badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia przy użyciu perymetru komputerowego ma istotne znaczenie we wczesnej diagnostyce jaskry, często ważniejsze niż sam pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, zwłaszcza w przypadkach jaskry z prawidłowym ciśnieniem. Badanie to pozwala ocenić stopień uszkodzenia nerwu wzrokowego co stanowi istotę jaskry a tym samym określa stopień zaawansowania choroby.

Badanie pola widzenia wykonuje się także w chorobach siatkówki i schorzeniach neurologicznych.