Dobór soczewek kontaktowych

Dobór soczewek kontaktowych twardych, miękkich i hybrydowych wyrównujących nadwzroczność, krótkowzroczność, starczowzroczność i stożek rogówki.

W naszym gabinecie soczewki kontaktowe twarde mają refundację NFZ w stożku rogówki i różnowzroczności >4D