Moduł angio-OCT

Moduł angio-OCT umożliwia ocenę mikrokrążenia w siatkówce i choriokapilarach a tym samym wykrycie obecności nieprawidłowych naczyń w przebiegu różnych schorzeń siatkówki, w tym w AMD, bez podawania kontrastu.