Pachymetria

Pachymetria – pomiar grubości rogówki. Ma istotne znaczenie dla ustalenia rzeczywistej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pozwala także na ocenę progresji zmian w stożku rogówki czy innych jej dystrofiach. Odgrywa także znaczącą rolę w kwalifikacji do zabiegów chirurgii refrakcyjnej czy zabiegów sieciowania rogówki /CXL/.