SOCT

Optyczna koherentna tomografia to nowoczesny system oferujący szeroki wachlarz narzędzi przeznaczonych do diagnostyki chorób oczu. Analiza warstwy komórek zwojowych ma istotne znaczenie we wczesnej diagnostyce jaskry. Mapa grubości siatkówki i jej różne skany  pozwalają na ocenę zmian patologicznych w jej strukturze. W badaniach przedniego odcinka oka możemy dokonać pomiaru szerokości kąta przesącza czy grubości rogówki. 

SOCT stało się podstawowym narzędziem w diagnostyce jaskry poprzez ocenę grubości włókien nerwowych i morfologii tarczy nerwu wzrokowego. Archiwizacja danych umożliwia śledzenie zmian chorobowych oraz efektów podjętego leczenia. 

Wysoka rozdzielczość skanów, automatyczne wykonywanie pomiarów w połączeniu z wygodną obsługą oraz kompaktową konstrukcją sprawiają, że SOCT spełnia wszystkie wymagania stawiane urządzeniom stosowanym w codziennej diagnostyce okulistycznej.